Hayata ve sağlığa karşı suçlar. İşlenen suçların sorumluluğu

Hayata ve sağlığa karşı suçlar. İşlenen suçların sorumluluğu


Hayata ve sağlığa karşı suçlar. İşlenen suçların sorumluluğu 99 20.01.2019, 18:07

Hayata ve sağlığa karşı suçlar. İşlenen suçların sorumluluğu

Ceza kanunundaki bir suç, bir kamu tehlikesini temsil eden ve yaptırım tehdidi altında yasalarca yasaklanan yasadışı bir suçlu eylemdir.

Bu kavramdan kaynaklanan bir suçun işaretleri kamu tehlikesi, suçluluk, haksızlık ve cezalandırılabilirliktir.

En tehlikeli eylemler, tecavüzkişilik, yaşam ve sağlıkla ilgili suçlardır. Bu tür suiistimallerin sorumluluk derecesi, onların ciddiyetine ve doğasına bağlıdır. Bu yazıda, bu suçların tanımları, bunların sınıflandırılması ve aralarındaki farklar ele alınmaktadır.hayat ve sağlıkla ilgili suçlar

Suç kategorileri

Yaşam ve sağlıkla ilgili suçlar ve diğer ceza gerektiren eylemler, kamu tehlikesinin derecesi ve niteliğine çeşitli kategorilere ayrılabilir (gruplar):

1. Az ağırlık.

2. Orta.

3. Ağır ve özellikle ağır.

Küçük yerçekimsiz yasadışı eylemler, kasıtlı veya pervasızdır. Bu tür eylemler için, yılların ruhunu aşmayan bir hapis cezası için ceza verilir.

Orta şiddetteki eylem kategorileri şunları içerir:kasıtlı ve ihmal ile taahhüt. Onlar için özgürlükten mahrumiyet beş yıldan fazla değildir. Ve ihmal yoluyla suçun cezası iki yıllık bir tutukluluk süresini geçmez.

Ağır eylemler, kanunun kasıtlı ihlali ile karakterizedir. Onlara verilen ceza, on yılı geçmeyen bir süre için hapis şeklinde verilir.

Özellikle ağır suçların kategorisi, on yıldan fazla bir süre boyunca hapis cezası şeklinde uygulanan yaptırımlar olan kasıtlı eylemlerden oluşmaktadır.Hayata karşı suç kavramı

Suçun bileşimi ve işaretleri

Suçları da içeren her türlü fiilYaşam ve sağlık, kendi kompozisyonu var. Yasanın dört unsurundan en az biri eksikse, o zaman ceza davası başlatılmaz. Ya da kapanır. Suçun bileşimi altında öznel ve nesnel işaretlerin varlığı anlaşılmaktadır. İhlali kamuya açık bir tehlikeyi temsil ediyorlar. Bir suç eyleminin kompozisyonu belirtileri aşağıdaki türlere ayrılır:

1. Nesne ve tarafı (suçun dış tarafı).

2. Konu ve tarafı (suçun iç tarafı).

Nesne, saldırganın tecavüz ettiği şeydir.Zarar verecek bir şey var. Suçun dış tarafı dışsal tezahürlerle karakterizedir. Örneğin, yasadışı bir eylemin nasıl işlendiği, sonuçlara nasıl yol açtığı vb. Konu, suç eylemini ve işaretlerini (yaş, boy, pozisyon vb.) Işleyen kişidir. Suçun iç tarafı, niyet, amaç, amaç ya da yokluğunu gösterir. Konunun zihinsel aktivitesini karakterize ettiği söylenebilir.Hayata karşı suçların karakterizasyonu

Hayata karşı suç kavramı

Yaşamın tüm yoksunluk biçimlerini içerir, ayrıca ihmal yoluyla ölümüne neden olur ve intiharı getirir.

Bir cinayet, başka bir kişinin ölümünü gerektiren kasıtlı bir yasadışı eylemdir.

Bu durumda nesne insanorganizmanın özel biyolojik durumu olarak yaşam. Pratikte, hayatın başlangıcı doğum anıdır. Ve bir çocuğun doğumu öncesinde fetüsün biyolojik aktivitesinin sonlandırılması, şiddet eylemleri nedeniyle sağlığa zarara neden olduğu için cezalandırılabilir.

Hayata karşı işlenen suç türleri

Herhangi bir cinayet, bir insan için her zaman bir tehlike kaynağıdır. Bu nedenle, bu tür suçların tüm kategorileri kamu tehlikesi düzeyine bağlı olarak çeşitli türlere ayrılır.

1. Basit cinayet. Suçu ağırlaştıran hiçbir koşul yoktur.

2. İnsan yaşamından mahrum kalmanın nitelikli türleri (ağırlaştırıcı koşulların varlığında).

3. Ayrıcalıklı cinayet unsurları (hafifletici koşullar ile).

Hayata karşı her türlü suç, hukuka aykırı davranıldığı takdirde, cinayet olarak görülmez. Sonuçta, o zaman, eylemin eyleminde, yasadışı bir eylemde bulunmak için dolaylı veya doğrudan bir niyet yoktur. Hayata karşı suç türleri

özellik

Suçların yaşama karşı karakterizasyonu nedir? İnsan yaşamının hedeflediği eylemler arasında her türlü cinayet bulunmaktadır. Bu, intihar etmek ve ihmal yoluyla ölüme neden olmak için de geçerlidir. Cinayet tamamen direk niyetle ölüm sebebidir.

Hayata karşı suçların özelliklerinesnenin tanımıyla başlar. Onlar her zaman bir yasadışı eylemi (özel bir biyolojik durum olarak) işleyen bir kişinin hayatıdır. Suçun dış tarafı, kamu tehlikesi ve sonuçları - mağdurun ölümüyle ifade edilir. Konu, cinayet, tecavüz veya mesela on dört yıl süren soygun, diğer durumlarda - on altı yaşında bir kişidir. Suçun ayrı bölümlerinde, cezai sorumluluk onsekiz yaşından itibaren başlar. Yasadışı eylemin içi, yalnızca kasıtlı bir suçluluk biçimine sahiptir. Doğrudan veya dolaylı niyetin varlığında belirlenir. İstisnalar ihmal nedeniyle ölüm vakalarıdır.Sağlığa karşı suçların karakterizasyonu

Sağlığa zarar veren suçlar

Sağlığa karşı yasadışı eylemlerbaşka bir kişi. Onlar sosyal olarak tehlikeli, ceza hukuku tarafından yasaklanmıştır. Suç işleminin gerçekleştirildiği kişinin sağlığının güvenliğini ihlal ederler. Sağlık, bir kişinin kusurları ve hastalıkları olmamasıyla karakterize edilen, bir kişinin doğal fizyolojik halidir.sağlıkla ilgili suç türleri

özellik

Suçların karakterizasyonu nedir?sağlık? Bu durumda, aleyhine işlenen kişinin sağlığı nedir? Zaten anladığınız gibi, nesne. Dışarıdan, suç, fiziksel, biyolojik, zihinsel, kimyasal, mekanik etkiler yoluyla sağlığa zararı ortaya çıkmasına neden olan kamu tehlikesini temsil eden bir eylemde (eylem veya eylemsizlik) ifade edilir. Yasanın konusu, on dört yaşından büyük olmayan, ciddi veya özellikle ciddi zararlara neden olan, on dört yaşından küçük olmayan kişilerdir. Subjektif tarafta suçun kasti bir suçluluk formu vardır. Bir istisna, bir kimsenin ihmalden zarar görmesidir.

türleri

Sağlığa karşı işlenen suç türlerini ele alalım. Başka birine zarar veren eylem, tehlike kriterine göre üç tipte sınıflandırılabilir:

1. Sağlığa ışık hasarı.

2. Ortalama bir derece.

3. Ağır yaralanma derecesi.

Kanunun işleyiş yöntemine bağlı olarak, sağlığa karşı suç türleri çeşitli türlere ayrılır:

1. Tehlike kriteri ile zarar verin.

2. Suçlarla ilgili olmayan ve başka bir kişinin normal durumunu tehlikeye atan suçlar.

3. İşkence ve dayak. Şiddet eylemlerinin tekrar tekrar kullanılmasıyla karakterizedir.

4. Sağlık ve insan yaşamını tehlikeye atan eylemler.sağlığa karşı suçlar için sorumluluk

Suçlar için ceza

Tüm yasadışı için oldukça açıktıreylemler ödenmelidir. Sağlığa zararlı olan suçlar cezai sorumluluğa tabidir. Tapu şiddeti ile belirlenir. Sağlığa karşı suçların sorumluluğu, örneğin, iyi ve mecburi bir çalışma biçiminde olabilir. Ayrıca suçluları özgürlük kısıtlaması ya da ıslah emeği atamalarını da cezalandır. Örneğin, dayak için iyi, zorunlu veya düzeltici bir çalışma ve tutuklama var. İnsan immün yetmezlik virüsü ile enfeksiyon için, ceza hukuku özgürlüğün yoksunluğunu sağlar. Mesleki görevlerine atanan kişinin uygunsuz performansından dolayı enfeksiyon vakaları hariç.

Cinayet cezası, kısıtlama veya hapis şeklinde uygulanır. İstisna, ihmal nedeniyle işlenen suçlardır.

Şimdi hayatın ve sağlığın karşısında hangi suçların olduğunu ve farklılıklarının neler olduğunu biliyoruz.

Hayata ve sağlığa karşı suçlar. İşlenen suçların sorumluluğu

Hayata ve sağlığa karşı suçlar. İşlenen suçların sorumluluğu

Related news

 • Limon sarımsak tavuk yapılışı ile Etiketlenen Konular
 • 10 yıldır bir kız için hediye
 • Love Kalpli Lif Modeli Yapılışı Videolu Anlatımlı

 • Hayata ve sağlığa karşı suçlar. İşlenen suçların sorumluluğu 84

  Hayata ve sağlığa karşı suçlar. İşlenen suçların sorumluluğu


  Hayata ve sağlığa karşı suçlar. İşlenen suçların sorumluluğu 52

  Hayata ve sağlığa karşı suçlar. İşlenen suçların sorumluluğu 69

  Hayata ve sağlığa karşı suçlar. İşlenen suçların sorumluluğu 64

  Hayata ve sağlığa karşı suçlar. İşlenen suçların sorumluluğu 19

  Hayata ve sağlığa karşı suçlar. İşlenen suçların sorumluluğu 10

  Hayata ve sağlığa karşı suçlar. İşlenen suçların sorumluluğu 81