Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı


Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı 81 17.03.2019, 01:53

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlarFaaliyetleri sırasında kâr sağlama ve elde etme hedefine uymayan kuruluşlar. Ticari kârın hâlâ alınması halinde, kuruluşun katılımcıları arasında dağıtılamaz. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan bir tüzel kişilik, ancak gerçekte yaratılmış olduğu ve ona karşılık geldiği amaçlara hizmet ettiği zaman her türlü girişimci faaliyette bulunabilir.

Bu gibi örgütler,kanunen sağlanan diğer form. Örneğin, bir tüketici kooperatifi, bir kamusal dernek veya dini bir organizasyon, hayır kurumu veya bir devlet veya belediye üniter teşebbüsü olabilir.

Benzer faaliyetleri yürüten ve ticari olmayan bir kuruluşun organizasyonları aşağıdaki hizmetleri sağlamaktadır:

 • Çeşitli sosyal hizmetler
 • Yönetim hizmetleri
 • Ülkenin savunma faaliyetleri
 • Kamu düzeninin korunması da dahil olmak üzere kolluk hizmetleri.

Kar amacı gütmeyen kuruluşların finansmanıbu örgütlerin faaliyetlerinin sürecine girdiği çeşitli finansal ilişkilerin maddi taşıyıcıları. Mali ilişkiler, kurumun çalışanlarının, başka kişilerin veya kuruluşların yanı sıra devlet kurumlarıyla birlikte vergilerin ödenmesi ve bütçeye mecburi katkılarda bulunan topluluklarıyla ortaya çıkmaktadır.

Kar amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı para,çeşitli kaynaklardan harekete geçirilen, hem işletmenin faaliyetlerini yürütmek hem de genişletmektir. Bu finansal kaynağın kaynakları, hizmet tarafından sağlanan hizmetlerdir ve hizmetin niteliği ne tür ve nitelikte (ücretli, ücretsiz, karışık) doğrudan bağlıdır.

Için kendi kendine yeterliliği veya finansmanı tamamlayınonaylanmış tahminlere dayanarak, kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından finanse edilen bu parasal kaynakların harekete geçirilmesinin ve kullanılmasının yolları vardır. Bu veya bu yöntem, işletmenin yönetim yöntemlerine bağlı olarak uygulanır.

Tahmini finansman,çeşitli seviyelerde bütçe fonlarının düzenlenmesi, böylece onaylanmış tahminin rehberliğinde giderlerini karşılayabilmesi. Böyle bir organizasyon finansmanı yöntemi ile tüketicilere sunduğu hizmetler ücretsiz sağlanmaktadır. Harcama ve gelir tahminlerinde yer alan bütçe fonları, kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanını oluşturan finansal güvencenin ana parçası olacaktır.

Onaylanmış bütçeye dayalı finansmansosyokültürel alanda uygulanmaktadır. Çoğunlukla bunlar, nüfusa eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler sağlayan bütçe kuruluşlarıdır. Benzer şekilde, destekleyen kuruluş kanunu ve savunma ve güvenlik organları ve çeşitli organları, gerek kamu otoriteleri ve yerel özyönetim üstünlüğünü sağlamak için yapılır.

Finansal güvenliğin ana kaynağı olmasına rağmenKar amacı gütmeyen kuruluşlar bütçenin oluşur, ancak, ek bütçe dışı fon kaynakları arayışına girme bu örgütleri zorlayan birçok nedeni olmuştur. Bunun nedeni nüfusun yaşam kalitesinde azalmaya, toplumsal sorunların büyümesi, hem sosyal ve maddi malların tüketiciye, bütçe açığının büyümesi ve benzeri olayların düzeyini artırmak olduğunu.

Bundan yola çıkarak, özelliklerinkâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı, faaliyetlerinin spesifik oryantasyonu ile belirlenebilir. Bütçesel fonlara ek olarak, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için maddi destek kaynakları, işletme ve bağışların katılımcılarının katkıları olabilir. Kar amacı gütmeyen bir kuruluşun herhangi bir girişimci faaliyet sonucu kanunla kâr elde etmesi halinde, kuruluşun kendisinin hedef giderleri için hizmet etmesi gerekir. Bununla birlikte, bu geliri yalnızca kurumun amaçlarına uygun olarak kullanmak, ancak kar vergisini ödedikten sonra mümkündür.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı

Related news

 • Küçük Evlilik Büyük Sorun
 • Bel ağrısına kesin çözüm ile Etiketlenen Konular
 • Balık Sırtı Örgü Modeli Yapılışı Türkçe Anlatımlı Videolu
 • Zayıflama Çayı Tarifleri ve Yapılışları Tıklayınız
 • Okul çantasının önemi

 • Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı 66

  Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı


  Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı 51

  Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı 22

  Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı 9

  Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı 14

  Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı 95

  Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı 33

  Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı 80

  Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı 25

  Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı 11

  Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı 20

  Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı 8

  Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı 71

  Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı 72

  Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı 25