Kurban kesiminde bunlara dikkat

Kurban kesiminde bunlara dikkat
Kurban kesiminde bunlara dikkat


Kurban kesiminde bunlara dikkat!

Uzmanlar her yıl olduğu gibi bu yılda kurbanların hijyenik ortamlarda kesilmesi gerektiğini vurguluyor.

Dahiliye Uzmanı Dr. Salim Bereket, kurban kesimleri hakkında dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

Sağlık kontrollerinden geçirilmeyen kurbanlıklar hastalık yayabilir

Kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus,hayvan satın alırken gereklisağlık kontrollerinden geçip geçmediğini araştırmaktır. Gerekli sağlık kontrolleri yapılmayankurbanlıklar ile oluşacak temasise kişilere,kist, tüberküloz, kuduz, şarbon, hidatik, brusella, teniyoz ve toksoplazmozisgibi bulaşıcı hastalıkların geçmesine neden olabilir. 

Kaynağın bilinmesi hastalığı önlemede önemli bir adım

Zoonoz hastalıklarının önüne geçebilmek için hastalık kaynağının ve etkilerinin bilinmesi şarttır. Eğer hastalık bulaşmış ise tedavisi için hastalığın bulaşma yolları araştırılmalı. Hayvanlardaninsanlara bulaşan enfeksiyonlardankorunabilmek için yapılanilaçlama, aşı, iç-dış parazitlerile mücadelede önemli bir role sahip. Kuduz gibi tedavisi yapılamayan zoonoz hastalıkları için yalnızca özel olarak geliştirilen aşılar kullanılır.

Bu belirtiler görülüyorsa dikkat!

Hastalık taşıyan kurbanlık etini yiyen ya da ete temas eden kişilerde halsizlik, ateş, baş ağrısı, ishal ya da kabızlık, kilo kaybı ve gece terlemeleri gibi belirtiler yaşanıyorsa acil bir uzmana başvurmalı. Bilhassa gebeler için ciddi risk oluşturan toksoplazmozis enfeksiyonuna çok dikkat etmeli.

Kurban kesiminde eller ve gereçler steril olmalı

Et kesiminde kullanılanbıçak, satır gibi kesici aletlerin,kullanılan kapların ve kesim yapan kişilerin ellerinin steril olması çok önemli. Kesim yerinde mutlakasıcak-soğuk subulundurulmalı ve bu suların içme suyu kalitesinde olmasına dikkat edilmeli. 

Etleribüyük parçalar halinde değil,birer yemeklik olacak şekilde parçalara ayrılmalı.

Kurban kesiminde bunlara dikkat

Kurban kesiminde bunlara dikkat

Related news Kurban kesiminde bunlara dikkatKurban kesiminde bunlara dikkat


Kurban kesiminde bunlara dikkat


Kurban kesiminde bunlara dikkat


Kurban kesiminde bunlara dikkat


Kurban kesiminde bunlara dikkat


Kurban kesiminde bunlara dikkat