Rusya Federasyonunun Anayasal Yapısı

Rusya Federasyonunun Anayasal Yapısı


Rusya Federasyonunun Anayasal Yapısı 67 11.02.2019, 18:08

Rusya Federasyonu'nun Anayasal Yapısı

Rusya Federasyonu'nun anayasal sistemi, özgürlüklerin, insan ve vatandaş haklarına saygı gösterilen belirli bir düzendir. Aynı zamanda hükümet, Temel Yasaya uygun olarak hareket eder.

SırasınıRusya Federasyonu'nun anayasal sistemi, sivil toplum ve bireyle ilgili olarak iktidar oluşumunun prensiplerinin tanımlanmasıyla başlar. Bu ilkeler Temel Yasanın birinci bölümünde yer almaktadır.

RF'nin anayasal sistemi, gönderimi garanti ederhükümet gücü. Benzer bir düzenlemeye sahip demokratik bir ülkede toplum özel bir pozisyondadır. Rusya'nın devlet sistemi, sivil toplumun hem devletin kontrolünde hem de kendi kendini düzenleyen bir yapı olarak bir sistem olarak hareket etmesini sağlar. Aynı zamanda, hükümet gücü, kendi kendini düzenleyen topluma ve ihtiyaçlarına bağlı olarak aynı zamanda bir yönetim sistemi olarak kabul edilir.

Rusya Federasyonu Anayasası, Temel Yasasıdır.sadece insancıl fikirler. Özgürlüklerin dokunulmazlığı ve insanın ve vatandaşın haklarından hareket ediyorlar. Rusya Federasyonu'nun anayasal sistemi hükümet boyunduruğu altında bir vatandaş koymaz. İktidar, yalnızca Temel Yasada tanımlanan meseleleri çözme yetkisine sahip kişilerin resmi temsilcisi olarak kabul edilir.

Bu tür devletten dolayıaygıt, belirli yasal normların değil, belirli hukuk disiplinlerinin bile değil, konsolidasyonunda özel bir sosyal ilişkiler sistemi anlamına gelir, ancak kesinlikle Rusya'nın tüm yasama ve hukuk dalları yer alır.

Rusya Federasyonu Anayasal Sisteminin TemelleriÜlkenin temel dayanaklarının yanı sıra Rusya Federasyonu'na anayasal bir devlet niteliği kazandırmak için tasarlanan ilkeler. Dolayısıyla, Temel Kanunda belirtilen hükümlere göre, Rusya, yasayı temel alan demokratik bir federal devlettir. Demokrasi, yerel özerk yönetim ve aynı zamanda yetkilerin yargı, yürütme ve yasama organlarına bölünmesi başta olmak üzere ülkenin demokratikleşmesi yansıtılmaktadır.

Ülkenin Anayasası şöyle diyor:tek güç kaynağı ve egemenlik taşıyıcısı çok uluslu insanlardır. Bu, ülkenin demokratik olarak ilan edildiğini gösterir. Bununla birlikte, Temel Kanun hükümlerine göre, aynı zamanda yasal bir güçtür.

Hukukun üstünlüğü farklıdırOrada yürürlükteki yasal kurallarla kendisini kendinden sınırlamaktadır. Bu standartlar tüm yetkililer yetkilileri, vatandaşları, kamu kuruluşlarını uymak zorundadır. Bu bağlamda, devletin faaliyetlerinin yasal dayanağı hukukun üstünlüğü olarak kabul edilir.

Temel Kanunun hükümlerine göre,cinsiyet, resmi ve mülkün statüsüne, dine, ırka, ikamet yerine, sosyal oluşumlara üyeliğe ve diğer koşullara bakılmaksızın özgürlük ve hakların eşitliği garanti edilir. Aynı zamanda, vatandaşların sosyal, ırksal, dinsel, dilsel ve ulusal aidiyet haklarının kısıtlanması yasaktır.

Aynı zamanda hukukun üstünlüğü özü değildir.Sadece bireyin hak ve özgürlüklerinin korunmasına indirgenir. Yasal güç ilkesi aynı zamanda yetkililerin faaliyetlerinin eşit olarak sağlanması ve sınırlandırılmasını da sağlar. Dolayısıyla, bireyin özgürlükleri ve hakları güvence altına alınmış, hem yetkililerle hem de diğer insanlarla ilişkilerde bireyin hukuki ve adil güvenliği garanti altına alınmıştır. Sonuç olarak hukukun üstünlüğü, öznel sivil hakların ve iktidar faaliyetlerinin nesnel düzeninin bir kombinasyonu biçiminde ortaya çıkar.

Rusya Federasyonunun Anayasal Yapısı

Rusya Federasyonunun Anayasal Yapısı

Related news

 • Hamlet, bale eseri olarak sanatseverlerle buluşuyor
 • Kimyasal pompalar: kullanım alanı
 • Huawei neden hedefte

 • Rusya Federasyonunun Anayasal Yapısı 37

  Rusya Federasyonunun Anayasal Yapısı


  Rusya Federasyonunun Anayasal Yapısı 69

  Rusya Federasyonunun Anayasal Yapısı 100

  Rusya Federasyonunun Anayasal Yapısı 15

  Rusya Federasyonunun Anayasal Yapısı 63

  Rusya Federasyonunun Anayasal Yapısı 49

  Rusya Federasyonunun Anayasal Yapısı 37

  Rusya Federasyonunun Anayasal Yapısı 42